Team

VDFR VAT Management is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in alle aspecten van de btw-wetgeving zowel nationaal als internationaal. De medewerkers van VDFR VAT Management hebben allen een fiscaal/juridische achtergrond en ruim 20 jaar ervaring op het gebied van terugvorderen van de buitenlandse btw. Deze ervaring is opgedaan bij de grote btw-advies en btw-teruggave kantoren.

VDFR VAT Management is daarnaast ook lid van de Confédération Fiscal Europeénne, zodat wij erg goed geïnformeerd zijn over de wijzigingen op het gebied van de btw. Dit betekent dat wij onze cliënten direct kunnen informeren over welke wijziging dan ook. Ook worden onze medewerkers veel gevraagd voor presentaties en/of btw trainingen.

De kernwaarden die VDFR VAT Management hanteert zijn onder andere:

Professionaliteit: Iedere cliënt krijgt het advies dat is toegesneden op zijn/haar vraag/probleemstelling. VDFR VAT Management levert alleen maatwerk. Hierbij stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk.

Onafhankelijkheid: VDFR VAT Management onderscheidt zich van andere kantoren door haar onafhankelijke dienstverlening die noodzakelijk is om de kwaliteit en de integriteit van de dienstverlening te waarborgen.

Transparantie: VDFR VAT Management werkt, tenzij anders overeengekomen, niet op basis van no cure no pay. Het is de ervaring van VDFR VAT Management dat op voorhand al duidelijk is of verzoeken tot teruggave van buitenlandse btw zullen worden gehonoreerd. Wij werken met een vooraf afgesproken tarief, dat is gebaseerd op de te verrichten werkzaamheden.

Integriteit: VDFR VAT Management verstrekt naar derden geen informatie over haar cliënten.